• đội ngũ giáo viên của nhà trường
    đội ngũ giáo viên của nhà...
  • Truong-mn-Hang-Dao2
    Truong-mn-Hang-Dao2
  • Truong-mn-Hang-Dao1
    Truong-mn-Hang-Dao1

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

Điện thoại liên hệ

  • 04 632.271.280

Danh ngôn

Người ta thường nói gộp chung khoa học và kiến thức. Đây là một ý kiến sai lệch. Khoa học không chỉ là kiến thức mà còn là ý thức, cũng chính là bản lĩnh vận dụng kiến thức.

Kleiloyev (Nga)

Made by GG.EDU.VN.